Arborele cotit

The Crankshaft

The Crankshaft

1. Flanşă
2. Roată dinţată pentru conducerea axului cu came
3. Fusuri maneton
4. Fusuri palier
5. Braţele arborelui cotit
6. Contragreutate
7. Şurub
8. Intrare ulei în arborele cotit
9. Canale pentru ulei 

1. Flange
2. Gear wheel for camshaft drive

3. Crankpin journals
4. Crankshaft journals
5. Cranktrows
6. Counter weight
7. Bolt
8. Lubrication oil intake
9. Lubrication oil passages 

Arborele cotit este organul motorului care finalizează transformarea lucrului mecanic produs în cilindrii motorului prin mişcarea de translaţie a pistoanelor în mişcare de rotaţie proprie să furnizeze un moment motor util.

The crankshaft is the engine part that completes the conversion of the work produced in the cylinders, by reciprocating movement of the pistons, in rotary motion suitable to provide active moment rotation.

Arborele cotit transmite puterea generată în cilindrii axului elicei prin intermediul arborelui de împingere şi arborilor intermediari.

The crankshaft transmits the power generated in the cylinders to the propeller shaft by means of the trust shaft and the intermediate shafts.

Arborele cotit este montat într-un postament rigid care este turnat dintr-o singură bucată şi este proiectat pentru şuruburi de ancorare lungi şi elastice.

The crankshaft is positioned in a rigid bedplate, which is cast in one piece and designed for long, elastic, holding down bolts.

Forma generală a arborelui cotit depinde de: tipul motorului, numărul şi dispunerea pistoanelor, ordinea aprinderii, echilibrarea motorului şi materialul folosit.

The general shape of the crankshaft depends on: the type of the engine, the number and the disposal of pistons, the ignition sequence, the engine balancing and the used material.

The Crankshaft

Arborele cotit este de obicei construit din mai multe bucăţi când fusurile şi flanşele de capăt sunt fretate în coturi individuale.

The crankshaft is as a rule semibuilt when crank journals and end flanges shrank in the individual cranks.

Unghiurile dintre coturi sunt astfel alese încât să se obţină condiţii optime în ceea ce priveşte echilibrarea mecanică, vibraţiile torsionale şi supraalimentarea.

The angles between cranks are chosen so that optimum conditions are obtained with regard to mechanical balance, torsional vibrations and supercharging.

Când arborele cotit este din mai multe bucăţi fusele sunt din oţel forjat Simens Martin în timp ce braţele sunt din oţel turnat, iar contragreutăţile din fontă.

When the crankshaft is semi built up the crankshaft journals are of Simens Martin forged steel, whereas the crank throws are of cast steel and the counter weights of cast iron.

Arborele cotit este prelucrat fin la fusuri şi flanşe. Lagărul de împingere este îmbinat cu arborele cotit prin flanşă şi suportă volantul.

The crankshaft is smooth-turned on journals and flanges. The thrust bearing shaft is flanged to the crankshaft and carries the flywheel.

Dacă manşonul lagărului de împingere este mic este posibil să se forjeze arborele motorului incluzând manşonul lagărului într-o singură bucată. Aceasta va reduce greutatea şi lungimea motorului în comparaţie cu motoarele având arborele dintr-o bucată sau din mai multe bucăţi.

If the thrust collar of the thrust bearing is small, it is possible to forge the engine crankshaft, including the thrust collar as one piece. This will reduce the weight and length of the engine compared with an engine having a fully-built or semi-built crankshaft.

La montarea arborelui cotit, acesta trebuie ajustat în direcţie axială astfel încât mijlocul cotului de lângă lagărul de împingere să fie deplasat cu 1 până la 1,5 mm înspre volant raportat la axa centrală a cilindrului corespunzător.

When the crankshaft is fitted, it should be adjusted in the axial direction so that the middle of the crank next to thrust bearing is displaced by 1 to 1.5 mm towards the flywheel in relation to the center line of the corresponding cylinder.

Pentru a stabili gradul de deplasare a axei fusurilor paliere raportată la axa teoretică a arborelui cotit datorită uzurii lagărelor, deflexiunea braţelor (coturilor) trebuie măsurată la anumite intervale. Această verificare este făcută cu ajutorul instrumentului de verificare a arborelui cotit care este furnizat împreună cu motorul.

In order to ascertain the degree of displacement of the axis of the crank journals in relation to the theoretical crankshaft axis due to bearing wear, the cranktrows deflection has to be checked at intervals. This check is carried out with the aid of the crankshaft leveling instrument, which is supplied together with the engine.

Măsurătorile sunt trecute într-un raport. Punctele de măsurare trebuie marcate pe arborele cotit şi de asemenea trecute în raport.

The measurements are entered into a report. The measuring points should be marked on the crankshaft and entered into the report also.