Biela şi lagărele de pat (principale)

The Connecting Rod and the Main Bearings

biela

Biela

1. Piuliţă
2. Şaibă plată
3. Cep filetat
4. Lagăr – parte superioară
5. Laină
6. Cap de cruce
7. Lagăr – parte inferioară
8. Bielă
9. Bolţ
10. Ştift de ghidare
11. Lagăr – parte superioară
12. Laină
13. Lagăr – parte inferioară
14. Bolţ
15. Capac
16. Şaibă de blocare 

The connecting rod:

The connecting rod:
1. Nut
2. Ring
3. Screw plug
4. Bearing – upper part
5. Shim
6. Crosshead
7. Bearing – lower part
8. Connecting rod
9. Bolt
10. Guide pin
11. Bearing – upper part
12. Shim
13. Bearing – lower part
14. Bolt
15. Cover
16. Lock washer 

Lagărele principale (paliere):

17. Tubulatură
18. Tubulatură
19. Piuliţă
20. Şaibă plată
21. Şurub
22. Capac
23. Laină
24. Şurub
25. Cuzinet superior
26. Cuzinet inferior 

The main bearings:

17. Pipe
18. Pipe
19. Nut
20. Ring
21. Screw
22. Cover
23. Shim
24. Bold
25. Shell – upper
26. Shell – lower 

Biela transmite forţele de la capul de cruce (sau de la piston la motoarele fără cap de cruce) la arborele cotit.

The connecting rod transmits the forces from the crosshead (from the pistons at engines without crosshead) to the crankshaft.

Biela este executată din oţel forjat şi lungimea sa este de două ori cursa pistonului.

The connecting rod is made of forged steel and its length is twice that of the stroke.

Lagărele bielei sunt separate de corpul bielei şi îmbinate de acesta prin şuruburi ajustate.

The bearings of the connecting rod are separate to the shaft and joined to the later by fitted bolts.

Tija nu este în furcă (dar ar putea fi la motoarele în “V”) şi capătul superior (piciorul bielei) este prevăzut cu flanşa pe care sunt montate în şuruburi lagărele capului de cruce, în timp ce capătul inferior (capul bielei), pe care se montează lagărele arborelui, este forjat în formă de “T”. Lagărele sunt prevăzute cu laine pentru reajustare. Lainele permit ajustarea jocului vertical; jocul orizontal nu poate fi ajustat. Lagărele capului de cruce şi arborelui cotit sunt confecţionate din oţel turnat (dur) şi metalizate cu aliaj antifricţiune.

The shaft is not forked (but it might be at “V” type engines) and its top end is carried out with a flange onto which the crosshead bearings are bolted, whereas the bottom end, to which the crank shells are bolted, is forged in “T”-shape. The bearings are provided with shims for re-adjustment. The shims allow adjustment of the vertical play; the horizontal play can not be adjusted. Crosshead bearings and crank bearings are made of cast steel and lined with white metal.

Şuruburile de bielă din forjat oţel sunt găurite şi tratate termic. Şuruburile de la piciorul şi capul bielei pot fi interschimbate. Şuruburile au suprafeţe de susţinere a comparatorului de care este fixat comparatorul când şuruburile sunt strânse. Scula permite strângerea sau slăbirea şuruburilor de către un singur inginer. Şuruburile de bielă trebuie scoase alternativ şi uniform evitând deformarea lagărelor. Piuliţele sunt prevăzute cu blocaj Penn.

The forged steel connecting rod bolts are bored up and heat-treated. The top and bottom connecting rod bolts can be interchanged. The bolts have counterholding surfaces on which the tool is fitted when the bolts are tightened. The tool permits tightening and loosening the bolts by only one engineer. The connecting rod bolts must be taken up alternately and uniformly avoiding deformation of the bearings. The nuts are provided with Penn securing.

Biela este găurită pentru ungerea lagărelor capului de cruce. Jocurile şi ungerea trebuie verificate la intervale regulate şi ajustate dacă este necesar.

The connecting rod is bored up for lubrication of crosshead bearings. The bearing clearances and lubrication should be checked at regular intervals and adjusted if necessary.

Lagărele de pat (paliere) au cuzineţi din oţel acoperiţi cu metal antifricţiune. Cuzineţii inferiori sunt astfel dispuşi încât să poată fi demontaţi fără ridicarea arborelui cotit. Capacele lagărelor principale sunt confecţionate din fontă rezistentă şi au dimensiuni mari.

The main bearings have shells of steel lined with white metal. The bottom shells are so arranged that they can be removed without lifting the crankshaft. The main bearing covers are made of sound, strong cast iron of ample dimensions.

Prezoanele lagărului principal sunt suficient de lungi pentru a avea elasticitatea necesară. Prezoanele sunt subţiate la tijă, iar porţiunea filetată înşurubată în postament este de lungime mare. Piuliţele sunt prevăzute cu blocaj Penn. Jocul vertical al lagărului este ajustat prin intermediul lamelelor de reglare.

The main bearing studs are of sufficient length to give the required elasticity. The studs are turned down on the shank and the thread screwed into bedplate is of ample length. The nuts are provided with Penn securing. The vertical bearing clearance of the crankshaft is adjusted by means of shims.

Lagărele principale sunt unse din instalaţia de ulei de joasă presiune. 

The main bearings are lubricated from the low-pressure oil system.