Pistonul şi tija pistonului

The Piston and the Piston Rod

The Piston and the Piston Rod - exploded diagram

1. Segment (de piston);
2. Segment (de piston);
3. Segment (de piston);
4. Segment (de piston);
5. Segment (de piston);
6. Segment de ungere;
7. Canal pentru segment;
8. Piston – parte superioară;
9. Piston – parte inferioară;
10. Şurub;
11. Bolţ;
12. Şaibă de siguranţă (de blocare);
13. Prezon;
14. Piuliţă;
15. Bulon/bolţ cu cui spintecat (de siguranţă)
16. Tija pistonului;
17. Bolţ;
18. Cap de cruce;
19. Şurub;
20. Şaibă de siguranţă (de blocare);
21. Şaibă de siguranţă (de blocare);
22. Bolţ de ghidare;
23. Patina (capului de cruce);
24. Piuliţa tijei pistonului;
25. Şaibă de siguranţă (de blocare);
26. Şaibă de siguranţă (de blocare);
27. Şurub;
28. Presetupa tijei pistonului;
29. Intrarea uleiului de răcire al pistonului;
30. Ieşirea uleiului de răcire al pistonului; 

1. Piston ring;
2. Piston ring;
3. Piston ring;
4. Piston ring;
5. Piston ring;
6. Oil distributing ring;
7. Piston ring grove;
8. Piston – upper part;
9. Piston – lower part;
10. Screw;
11. Pin;
12. Lock washer;
13. Stud;
14. Nut;
15. Cotter pin;

16. Piston rod;
17. Pin;
18. Crosshead;
19. Screw;
20. Lock washer;
21. Lock washer;
22. Guide pin;
23. Guide shoe;
24. Piston rod nut;
25. Lock washer;
26. Lock washer;
27. Screw;
28. Piston rod stuffing box;
29. Piston cooling-oil inlet;
30. Piston cooling-oil outlet; 

Pistoanele sunt divizate în două părţi de o construcţie extrem de rezistentă. Partea superioară, capul pistonului, este executată din oţel special Cr-Mo în timp ce partea inferioară este executată din fontă perlitică potrivită special funcţionării cu cămaşa cilindrului. 

Pistons are divided into two sections of an extremely strong design. The upper part, the piston head, is made of special Cr-Mo steel while the lower part is made of a pearlitic cast iron particularly suitable for working together with the cylinder liner.

Fiecare piston este echipat cu un număr potrivit de segmenţi. 

Each piston is provided with a suitable number of piston rings. 

Funcţia segmenţilor pistonului este de a asigura o etanşare impermeabilă la gaze a jocului dintre piston şi cămaşă cilindrului.

The function of the piston ring is to give gas-tight sealing of the clearance between the piston and cylinder liner.

Etanşarea este realizată de către presiunea gazelor deasupra şi în spatele segmentului pistonului care îl presează în jos, pe partea inferioară a canalului segmentului şi în afară în peretele cilindrului.

This seal is brought about by the gas pressure above and behind the piston ring, which forces it downwards, against the bottom of the ring groove, and outwards the cylinder wall.

De aceea pentru a asigura o etanşare optimă este important ca segmenţii pistonului, canalele şi pereţii cilindrului să aibă forma potrivită şi segmenţii să se poată mişca liber în canale (pentru că pistonul va face de asemenea mici mişcări orizontale în timpul cursei).

In order to ensure optimum sealing, it is therefore important that the piston rings, the grooves, and the cylinder walls, are of proper shape, and the rings can move freely in the grooves (since the piston will also make small horizontal movements during the stroke).

Pentru că segmenţii pistonului lucrează la o temperatură ceva mai mare decât cămaşa, este important ca ei să aibă o fantă care să fie suficientă pentru a permite dilatarea termică suplimentară.

As piston rings work at a somewhat higher temperature then the liner, it is important that they have a gap which is sufficient to permit the extra thermal expansion.

Segmenţii pistonului sunt de forme diferite în funcţie de poziţia pe piston şi rolul pe care în au.

The piston rings are of different shape according to the position on the piston and the role that they play.

Segmenţii de piston pot fi de următoarele tipuri:
• segmenţi de piston (obişnuiţi)
• segmenţi de compresie
• segmenţi de ungere
• segmenţi de radere 

The piston rings can be of following types:
• (ordinary) piston rings
• compression rings
• lubricating rings
• scraper rings 

Pistoanele pot fi răcite cu ulei pe calea cap de cruce – tija pistonului.

The pistons can be oil-cooled via crosshead – piston rod.

Tija pistonului este construită din oţel forjat pentru a asigura o mare rezistenţă. In partea superioară este prevăzută cu o flanşă puternică (pentru îmbinarea cu pistonul) iar la partea inferioară unde este îmbinată cu capul de cruce este prevăzută cu filet pentru piuliţă.

The piston rod is designed of forged steel to ensure a high strengthening. At the top it is provided with a heavy flange (for the joint with the piston) and at the bottom, where it is connected with the crosshead, it is provided with a thread for the nut.

Tija pistonului este alezată în centru pentru a permite uleiului de răcire să ajungă la piston şi înapoi.

The piston rod is bored up on its center to allow the cooling-oil to get to the piston and back.

Capul de cruce este forjat din oţel dur cu fuse de mari dimensiuni. Acesta este de asemenea alezat pentru a permite uleiului să ajungă de la tubulatura de răcire la tija pistonului.

The crosshead is forged from hard steel with journals of ample dimensions. It is also bored to allow the cooling-oil to get from the cooling pipe to the piston rod.

Patina capului de cruce este executată din fontă placat cu metal antifricţiune.

The crosshead shoe is made of cast steel lined with white metal on the bearing surface.