Schema generală a unui cargobot

General View of a Multi-deck Vessel

1. Etambou;
2. Pic provă, pic pupă;
3. Scară de salvare;
4. Cală, magazie;
5. Tancuri de balast în dublul fund;
6. Perete etanș;
7. Compartimentul mașinilor;
8. Buncăr de cărbuni;
9. Scară de serviciu;
10. Coferdam;
11. Sabord;
12. Chilă;
13. Perete etanș de coliziune;
14. Etrava;
15. Puțul lanțului de ancoră;
16. Magazie;
17. Ancoră;
18. Vinci de ancoră;
19. Castel prova, teugă;
20. Bigă;
21. Catarg dublu pentru bigi;
22. Prima punte, puntea principală;
23. Puntea a doua;
24. Timonerie;
25. Camera hărților;
26. Cabina comandantului;
27. Ruf;
28. Barcă de salvare;
29. Castel central;
30. Spirai;
31. Dunetă;
32. Cambuză;
33. Barcă de salvare;
34. Bocaporte, capac de magazie;
35. Coș de fum; 

1. Stern frame, stern post;
2. Peak;
3. Escape ladder;
4. Hold;
5. Double bottom ballast tank;
6. Watertight bulkhead;
7. Engine room;
8. Coal bunker;
9. Accommodation ladder;
10. Cofferdam;
11. Scupper, wash port;
12. Keel;
13. Collision bulkhead ;
14. Stem;
15. Chain locker;
16. Bowlocker;
17. Anchor;
18. Windlass;
19. Forecastle;
20. Derrick;
21. Derrick mast;
22. Main deck;
23. Lower deck;
24. Wheelhouse;
25. Chart room;
26. Captain’s quarters;
27. Deck house;
28. Life boat;
29. Upper works;
30. Air shaft;
31. Afterdeck;
32. Sternlocher;
33. Life boat;
34. Hatch;
35. Funnel; 

Cargourile sunt cele mai răspândite tipuri de nave maritime de transport. Acestea pot opera ca nave de linie (de cursă lungă sau de cursă scurtă) sau ca navă tramp (de curse neregulate). Unele sunt amenajate și pentru transportul unui număr limitat de pasageri.

The multi-deck vessels are the most used type of merchant ships. They can operate as liners (deep-sea liners or short sea liners) or tramps (without regular routes). Some are also designed to carry a limited number of passengers. 

Cargourile au deplasamente foarte diferite care variază de la câteva sute la peste 30000 tdw. Cele mai utilizate sunt însă cele între 4500-8000 tdw. Creșterea exagerată a tonajului este evitată pentru a nu se prelungii perioadele de staționare în porturi.

The multi-deck vessels have a very large scale of displacements between a few hundred and 30000 tdw. However the most used are those between 4500 and 8000 tdw. A very extensive increase of vessel tonnage is avoided not to extend the berthing time.

Cargourile cu mai multe punți pot fi de tipul “shelterdeck” (cu punți adăpostite). Puntea de protecție este o platformă situată imediat deasupra punții superioare, acoperind o structură fără deschideri în borduri. 

A multi-deck vessel can be of “shelterdeck” (coating deck) type. The shelter deck is a platform placed first above the main deck covering a structure without openings in boards.

Pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor, cargourile de mărfuri generale sunt dotate cu bigi sau macarale (granice).

For loading and unloading cargoes, the general goods multi-deck vessels are endowed with derricks or barge deck cranes.

Pentru mărirea randamentului operațiilor la dană și deci scăderea timpilor de staționare în porturi marfa este însăcuită, pachetizată, paletizată sau containerizată.

To increase berthing performance and consequently to decrease berthing times the cargo is bagged, unitized, palletized or containerized.

De obicei acest tip de navă este dotat cu un motor diesel în doi sau patru timpi. De asemenea se mai utilizează și turbinele în cazul navelor port-container rapide de linie.

Usually these type of ship is powered by a diesel two stroke or four stroke engine. Steam turbines are also used at high speed container liners.