Centrale Termice - Schema de cablare

Gas Boilers - Wiring diagram

Mobirise

1 - Modul de aprindere
2 - Electrod de aprindere și de control al flăcării
3 - Senzor de temperatură retur
4 - Protecție la supraincălzire
5 - Pompă
6 - Placa de bază
7 - Panou de comandă
8 - Comutator Pornit/Oprit
9 - Siguranță fuzibilă
10 - Debitmetru
11 - Vana 3 căi
12 - Senzorul de presiune apă
13 - Senzor de temperatură tur
14 - Valvă Gaz
15 - Ventilator
16 - Senzor de sigurantă supraîncălzire 

1 - Ignition module
2 - Ignition and control electrode
3 - Heating return thermistor
4 - Overheat thermostat
5 - Pump
6 - Main board
7 - User interface
8 - On/Off switch
9 - Fuse
10 - Water flow sensor
11 - Three way valve
12 - Water pressure sensor
13 - Heating flow thermistor
14 - Gas valve
15 - Fan
16 - Thermal fuse