Centrale Termice - Schema Funcțională

Gas Boilers - Block Diagram

Block Diagram

1 -  Evacuarea gazelor arse
2 - Schimbător primar
3 - Arzător
4 - Electrod de aprindere și de control al flăcării
5 - Ventilator
6 - Mecanism gaz
7 - Sifon condens
8 - Protecție la supraincălzire
9 - Vas de expansiune incălzire
10 - Senzor de temperatură retur
11 - Senzor de temperatură tur
12 - Automatul electronic de aprindere
13- Pompă
14 - Senzor de presiune
15 - Schimbător de căldură (cu placi) sanitar
16 - Vana 3 căi
17 - Robinet de evacuare
18 - Debitmetru (pentru apa caldă menajeră)
19 - System de umplere
20 -Filtru la admisia de apă rece
21 - Robinet de închidere circuit de încălzire
22 - Robinet de inchidere a circuitului de apa rece menajeră
23 - Robinet de închidere circuit de încălzire
24 - Robinet de închidere gaz
25 - Supapă de securitate circuit de încălzire
26 - Senzor de sigurantă supraîncălzire
27 - Amortizor
28 - Robinet de încărcare
29 - By-pass

A - Retur încălzire
B - Adminise apă rece
C - Tur încălzire
D - Ieșire apă caldă
E - Admisie gaz


1 - Flue outlet
2 - Main heat exchanger
3 - Burner
4 - Ignition and control electrode
5 - Fan
6 - Gas control valve
7 - Condensate trap
8 - Overheat safety thermostat
9 - Heating expansion vessel
10 - Heating return thermistor
11 - Heating flow thermistor
12 - Ignition module
13 - Pump
14 - Water pressure sensor
15 - Domestic plate to plate heat exchanger
16 - Three way valve
17 - Drain cock
18 - DHW flow sensor
19 - Filing system
20 - Filter on cold water inlet
21 - Heating isolating valve
22 - Domestic cold water isolating valve
23 - Heating isolating valve
24 - Gas isolating valve
25 - Heating safety valve
26 - Thermal fuse
27 - Silencer
28 - Filling tap
29 - By-pass

A - Heating return
B - Cold water inlet
C - Heating flow
D - Domestic hot water outlet
E - Gas

Gazul intră într-o cameră de combustie sigilată din centrală printr-o mulțime de jeturi mici, unde un sistem de aprindere electrică controlează aprinderea. Schimbătorul de căldură principal preia energia termică din arderea jeturilor de gaz și încălzește apa. Această apă este utilizată pentru încălzirea caloriferelor în timpul iernii sau este direcționată de vana cu trei căi către schimbătorul de căldură cu plăci, caz în care încălzește ACM (apă caldă menajeră) care este utilizată în scopuri menajere (de ex. la chiuvete și căzi de baie).

The gas enters a sealed combustion chamber in the boiler through lots of small jets, and an electric ignition system sets them alight. The main heat exchanger takes the heat energy from the gas jets and heats the water. This water is used for heating the radiators during winter or it is directed by the three-way valve to the domestic plate to plate heat exchanger where heats the DHW (domestic hot water) that it is used in domestic purposes (eg. for sinks and bathtubs).

O centrală termică extrage căldură supliementară din gazele de evacuare prin condesarea vaporilor de apă în lichid, prin aceasta recuperând caldura latentă de vaporizare

A condensing boiler extracts additional heat from the waste gases by condensing this water vapour to liquid water, thus recovering its latent heat of vaporization.

Toate centralele și încălzitoarele de apă menajere au o serie de dispozitive încorporate pentru a asigura funcționarea lor în condiții de siguranță:

- Supape de siguranta. Supapa de siguranță este cel mai important dispozitiv de siguranță dintr-un cazan sau un sistem de apă caldă menajeră. Este conceput pentru a elibera presiunea internă în cazul unor defecțiuni în sistem.

- Senzorul de presiune. Acest lucru este conceput pentru a asigura presiunea apei dintr-un cazan să nu scadă niciodată sub o cantitate predeterminată.

All boilers and domestic water heaters have a range of built-in devices to help ensure their safe operation:

- Safety valves. The safety valve is the most important safety device in a boiler or domestic hot-water system. It is designed to relieve internal pressure if a range of failures occur within the system.

- Water pressure sensor. This is designed to ensure the water pressure within a boiler never falls below a predetermined amount.